Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Kerametlerinden biri şöyle nakledilir:

Pir Abdülehad Efendi’nin, doğruluğu sadakat ve bağlılığı ile bilinen ve kadılık yapan bir dervişi vardı. Çoluk çocuğunu bir gemiye bindirerek, tayin olduğu yere gidiyordu. Bir ara büyük bir fırtına çıktı. Geminin yelkenleri ve direkleri parçalandı. Gemide bulunanların hayattan ümitlerini kestikleri, ağlayarak kelime-i şehadet getirdikleri ve Allah-u Teala’nın izniyle Pir Abdülehad Nuri Efendi onlara göründü. “Niçin feryad edersiniz? Deniz de bir mahluk, emredileni yapan bir memurdur. ” buyurup, denize; “Ey deniz! Allah-u Teala’nın izniyle sakin ol!” dediğinde deniz sakinleşerek duruldu. Bunu görenler Allah-u Teala’ya hamd-ü senada bulundular.

Nişanca Mh. Eyüp Nişanca Cd. No: 7Eyüp Sultan / İstanbul

Copyright © 2023 by CR Medya. All rights reserved.