Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Halifelerinden Muhammed Nazmi Efendi Cenab-ı Pir’in kerametlerinden birini şöyle nakletmektedir:

Rüyamda büyük bir sahradayım. Büyük bir ağacın etrafında 7 kişi oturmuştu. Önlerinde birer tane buğday dövecek tokmak vardı. İçlerinden birisi, beni öldürmek kastıyla, “Aziz’in mezrasında ne gezersin?” diyerek üzerime hücum etti. Ben de ondan kendimi kurtarmak için “Ben, Aziz’in talebelerindenim. ” dedim. O sırada uyandım. Hemen rüyamı tabir etsin diye Pir Abdülehad Efendi’nin yanına gittim. Huzuruna varınca, “Hoş geldin Efendi. Rüyandakiler bizim hizmetçilerimizdir. Kılıçları ve diğer silahları mükemmeldir. Size tokmak ile görünmeleri merhametlerindendir. “ buyurdu. Bu kerametini görünce, bütün varlığım ile kendisine bağlandım.

Nişanca Mh. Eyüp Nişanca Cd. No: 7Eyüp Sultan / İstanbul

Copyright © 2023 by CR Medya. All rights reserved.