Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Kerametlerinden biri şöyle nakledilir:

Cenab-ı Pir Abdülehad Efendi bir gün, dervişlerinden birisinin bir iş için Üsküdar’a gitmesini istedi. Fakat o gün çok fırtınalıydı. Kayık hiç işlemiyordu. Bu yüzden dervişlerinden kimse, ben gidip gelirim diyemedi. Nihayet içlerinden biri Pir Abdülehad Efendi’nin emrini yerine getirmek için kendisinin Üsküdar’a gideceğini söyledi. O zaman Pir Abdülehad Efendi o dervişine, “Selametle gidip gel.” diye dua etti. O derviş Eminönü’ne geldiğinde, Yüz kadar kayıkçıdan ancak birini Üsküdar’a gidip dönmeye ikna edebildi. Kayıklarından birisini denize indirdiler. Bir ok atımı gitmeden, fırtına dindi, deniz sakinleşti, rüzgâr uygun bir yere doğru esmeye başladı. Yelken açıp, Üsküdar’a en kısa zamanda gidip geldiler. Dönüşte derviş durumu Pir Abdülehad Efendi’ye bütün tafsilatı ile anlattı. Pir Abdülehad Efendi dervişine çok dua etti.

Nişanca Mh. Eyüp Nişanca Cd. No: 7Eyüp Sultan / İstanbul

Copyright © 2023 by CR Medya. All rights reserved.