PİR ES-SEYYİD ABDÜLEHAD NURİ HAZRETLERİ

PİR ES-SEYYİD ABDÜLEHAD NURİ HAZRETLERİ

İstanbul’da yetişen evliyanın büyüklerindendir. İsmi ABDÜLEHAD NURİ, Künyesi Ebul-Mekarim’dir. 1002(M.1604) senesinde Sivas’ta doğdu. 1061(M.1651) senesi sefer ayının ilk Cuma günü ikindi vaktine yakın bir zamanda vefat ettiler. Azizzade ŞEYH ABDÜLBAKİ Hazretleri tarafından Eyüp’te namazları kılınarak Yusuf Ağazade Mustafa Efendi tarafından yaptırılan dergahlarının bahçesindeki şimdiki türbeye defin edildiler.

ABDÜLEHAD NURİ Hazretleri henüz 3 yaşındayken annesinin amcası ŞEMSEDDİN SİVASİ Hazretlerinin nazar ve feyzine mahzar oldular bir süre sonrası babası vefat edince dayısı ABDÜLMECİD SİVASİ Hazretleri ile beraber İstanbul’a geldiler Tasavvuf yolundaki büyük başarıları ABDÜLMECİD SİVASİ Hazretlerinin elinden olmuştur.

ABDÜLEHAD NURİ Hazretleri RESULULLAH Efendimizin (S.A.V) mübarek işaretleri ile Midilli’ye gönderildi bir müddet burada hizmet verdiler. Devrinin Şeyhülislam’ı Yahya Efendi tarafından ilmi ve şöhreti duyularak İstanbul’a davet edildi.

İstanbul’da Mehmet Ağa Dergahına yerleşen ABDÜLEHAD NURİ Hazretleri burada pek çok talebe yetiştirerek Ayasofya ve Fatih camii’lerinde vaaz vermeye başladılar. SİVASİYYE’nin bir şubesi olarak NURİYYE’yi kurmuştur.

Zamanın alim ve evliya bir zatı olarak bilinen ABDÜLEHAD NURİ Hazretlerine devrinin ileri gelen bir çok kişisi talebe olmuş ve bir çok kerametlerini aktarmışlardır.

Bir vaazı esnasında vefatının yaklaştığını işaret ederek dışarıda kabri bulunan Bülbülcüzade ŞEYH ABDÜLKADİR Efendi’ye bütün talebelerini bırakıp hastalığının 7. günü biz davet olunduk diyerek vefat ettiler. Gaslini Dergah Camii İmamı Tatar Ali Efendi yaptılar. Gaslinde Ali Efendi ne tarafa çevirdiyse ABDÜLEHAD Hazretlerinin bedeni kendiliğinden o tarafa döndüğü söylenmektedir.

MEŞHUR İLAHİSİ

Semadan Sırr-ı tevhidi duyan gelsin bu meydane!

Derun-i İçre bugün, Allah diyen gelsin bu meydane!

Duyanlar Sırr-ı Settarı, görenler nur-i Gaffar-ı.

Cihanda şişe-i arı, kıran gelsin bu meydane!

Sezadır ehli irfane, getirsin canı meydane!

Feda kılmaya ol canı, duyan gelsin bu meydane!

Gönül maksunu buldu, cihan envar ile doldu. Bugün NURİ imam oldu, duyan gelsin bu meydane!

Nişanca Mh. Eyüp Nişanca Cd. No: 7Eyüp Sultan / İstanbul

Copyright © 2023 by CR Medya. All rights reserved.