İslam yaşamak için doğru yoldur ve biz de bu şekilde yaşamaya çalışıyoruz.

Halveti Tekkeleri

HALVETİ TEKKELERİ

 

 

 1. Sivasi Tekkesi (Eyüp Sultan / Nişanca)
 2. Üçler Tekkesi (Silivrlkapı)
 3. Karamam Tekkesi (Sütlüce)
 4. Takyeci Tekkesi (Topkapı dışında Takyeci Camii içinde)
 5. Kasımçelebi Tekkesi (Atikalipaşa Camii içinde)
 6. Bülbülcüzade Tekkesi (Yeninişanca)
 7. Sadullah Çavuş Tekkesi (Silivrikapı)
 8. Çizmeciler Tekkesi (Kabataş)
 9. Altunizade Tekkesi (Ekşikaradut Mahallesi)
 10. Maçka Tekkesi (Maçka semtinde)
 11. Hamzazade Tekkesi (Fatih)
 12. Şevki Mustafa Tekkesi (Mimar Mahallesi)
 13. Kule Meydanı Tekkesi (Yedikule)
 14. Şeyh Süleyman Tekkesi (Beykoz)
 15. Ümmü Sinan Tekkesi (Şehremini)
 16. Çolak Hasan Tekkesi (îdris Köşkü Mahallesi)
 17. Kolancı Şeyh Emin Tekkesi (Otakçılar)
 18. Nasuhi Efendi Tekkesi (Üsküdar Doğancılar)
 19. Aydınoğlu Tekkesi (Babıali civarında)
 20. Feyzi Efendi Tekkesi (Kocamustafapaşa)
 21. Saçlı Hüseyin Efendi Tekkesi (Ahmediye Mahallesi)
 22. Çalâk Tekkesi (Mengene semtinde)
 23. Seyid Velayet Tekkesi (Aşıkpaşa Mahallesi)
 24. Udî Şeyhi Hafız Efendi Tekkesi (Çelebi Mehmet Ağa Hamamı civarında)
 25. Şeyh Feyzullah Tekkesi (Üsküdar Ahmediye)
 26. Emirler Tekkesi (Silivrikapı)
 27. Hicazlızade Tekkesi (Eğrikapı dışında)
 28. Yıldız Tekkesi (Bahçekapı)
 29. Şeyh Süleyman Efendi Tekkesi (Sofular semtinde)
 30. Hafız Efendi Tekkesi (Beykoz)
 31. Şeyh Hafız Tekkesi (Üsküdar)
 32. Halıcılar Köşkü Tekkesi (Halıcılar Köşkü)
 33. Öksüzcebaba Tekkesi (Akarca Mahallesi)

 1. Sertarikzade Tekkesi (Eyüpsultan)
 2. Kosra Mustafababa Tekkesi (Üsküdar Çavuşdere)
 3. Hacıkadın Tekkesi (Samatya semtinde)
 4. Hamzazade Tekkesi (Nişancı)
 5. Nureddin Cerrahî Tekkesi (Karagümrük)
 6. Alâeddin Tekkesi (Sofular Hamamı civarında)
 7. Bazırkân Tekkesi (Kocamustafapaşa)
 8. Hasan Efendi Tekkesi (Cihangir Camii içinde)
 9. İshak Karamanı Tekkesi (Sütlüce)
 10. Pazarlı Osman Tekkesi (Osman Efendi Mahallesi)
 11. Fenayi Tekkesi (Mollagürani Mahallesi)
 12. Mubir Hasan Efendi Tekkesi (Eskialipaşa)
 13. Doğramacı Tekkesi (Tersane)
 14. ismail Efendi Tekkesi (Yeniköy)
 15. Mimar Sinan Tekkesi (Aşıkpaşa Mahallesi)
 16. Akbıyık Tekkesi (Ahırkapı)
 17. Keşfi Tekkesi (Şehzadebaşı)
 18. Durmuşdede Tekkesi (Rumelihisarı)
 19. İskenderbaba Tekkesi (Üsküdar Ağa Hamamı semtinde)
 20. Ümmî Ahmet Tekkesi (Üsküdar Çinili Camii civarında)
 21. İdris Efendi Tekkesi (Çavuşdere)
 22. Yahya Kethüda Tekkesi (Kocamustapaşa Cumapazarı)
 23. Ali Efendi Tekkesi (Edirnekapı)
 24. Seyid Halife Tekkesi (Fenabi Mahallesi)
 25. İplikçi Mehmet Efendi Tekkesi (Otlakçı yokuşu)
 26. Tulûî Tekkesi (Üsküdar)
 27. Hakikî Osman Efendi Tekkesi (Eğrikapı)
 28. Eyüp Tekkesi (Eyüpsultan)
 29. Çamlıcah Mehmet Efendi Tekkesi (Üsküdar Çavuşdere)
 30. Raufî Efendi Tekkesi (Üsküdar Doğancılar)
 31. Saffeti Tekkesi (Üsküdar Doğancılar)
 32. Kuşadalı ibrahim Tekkesi (Sineklibakkal)
 33. Şeyh Süleyman Efendi Tekkesi (Beykoz)
 34. Sivas Tekkesi (Sultanselim Camii civarında)
 35. Karabaş Tekkesi (Rumelihisarı)
 36. Karabaş Tekkesi (Tophane)
Nişanca Mh. Eyüp Nişanca Cd. No: 7Eyüp Sultan / İstanbul

Copyright © 2023 by CR Medya. All rights reserved.