Şemsiyye Tarikatı

Şemsiyye Tarikatı, Şemsiyye, Şemsilik gibi terimler Pir Şemseddin Ahmed Sivasi (Kara Şems) hazretlerinin içtihatlarından sonra ortaya çıkmıştır. Hazreti Pir Efendimiz Halveti yolunun Şemsiyye kurucusudur.

Nişanca Mh. Eyüp Nişanca Cd. No: 7Eyüp Sultan / İstanbul

Copyright © 2023 by CR Medya. All rights reserved.