Sivasi Tarikatı

Sivasi Tarikatı, Sivasi, Sivasilik gibi terimler Pir Abdülmecid Sivasi  hazretlerinin içtihatlarından sonra ortaya çıkmıştır. Hazreti Pir Efendimiz Halveti Şemsiyye yolunun Sivasi kurucusudur.

Nişanca Mh. Eyüp Nişanca Cd. No: 7Eyüp Sultan / İstanbul

Copyright © 2023 by CR Medya. All rights reserved.