İslam yaşamak için doğru yoldur ve biz de bu şekilde yaşamaya çalışıyoruz.

PİR ES-SEYYİD ABDÜLEHAD NURİ HAZRETLERİ

PİR ES-SEYYİD ABDÜLEHAD NURİ HAZRETLERİ

İstanbul’da yetişen evliyanın büyüklerindendir. İsmi ABDÜLEHAD NURİ, Künyesi Ebul-Mekarim’dir. 1002(M.1604) senesinde Sivas’ta doğdu. 1061(M.1651) senesi sefer ayının ilk Cuma günü ikindi vaktine yakın bir zamanda vefat ettiler. Azizzade ŞEYH ABDÜLBAKİ Hazretleri tarafından Eyüp’te namazları kılınarak Yusuf Ağazade Mustafa Efendi tarafından yaptırılan dergahlarının bahçesindeki şimdiki türbeye defin edildiler. ABDÜLEHAD NURİ Hazretleri…

Read more

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Kerametlerinden biri şöyle nakledilir: Cenab-ı Pir Abdülehad Efendi bir gün, dervişlerinden birisinin bir iş için Üsküdar’a gitmesini istedi. Fakat o gün çok fırtınalıydı. Kayık hiç işlemiyordu. Bu yüzden dervişlerinden kimse, ben gidip gelirim diyemedi. Nihayet içlerinden biri Pir Abdülehad Efendi’nin emrini yerine getirmek için kendisinin Üsküdar’a gideceğini söyledi. O zaman…

Read more

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Halifelerinden birisi şöyle anlatır: Padişah beni Davutpaşa Camii’nde vaaz etmem için davet etmişlerdi. Camii’ye girdiğimde bende biraz pişmanlık hali meydana geldi. Kürsüye çıktığımda, hatırıma hiçbir kelime gelmedi. Yakın olduğu halde önümdeki yazıyı okuyacak halim kalmamıştı. Bu durumdan kurtulmak için Pir Abdülehad Efendi’nin ruhaniyetine teveccüh etmek hatırıma geldi. Pir Abdülehad Efendi’nin…

Read more

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Kerametlerinden biri şöyle nakledilir: Derviş Karabaş Mahmud Efendi şöyle anlatıyor: Pir Abdülehad Efendi, bu fakiri Ankara’ya gönderdikten bir müddet sonra, İstanbul’a davet etti. Bunun üzerine İstanbul’a gittim, bir müddet hizmetlerinde bulundum. Sonra çoluk çocuğumu İstanbul’a getirmemi emrettiler. Bir kese akçe harçlık verip; “Sakın sayma, bu size ömrünüzün sonuna kadar yeter.”…

Read more

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Kerametlerinden biri şöyle nakledilir: Bir gün Cenab-ı Pir Abdülehad Efendimiz Süleymaniye Camii’nde vaaz ettiği bir gün, kürsüye bir kâğıt kondu. Vaazdan sonra, bu şekilde konan kağıtları okurlardı. Kağıdı okuyunca; “Sizin Gavs olduğunuz söyleniyor. Gavs olan, Allah-u Teala’nın izniyle istediğini yaparmış. Eğer Gavs iseniz, beni bu mecliste öldürün bakalım.” yazıyordu. Pir…

Read more

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Kerametlerinden biri şöyle nakledilir: Rivayet olunur ki; Kudüs ve Kahire’de kadılık yapmış olan İsmailzade Efendi, Pir Abdülehad Efendi’nin dergahına yakın bir yerde oturuyordu. Pir Abdülehad Efendi’nin dergahına gider gelirdi. Yine bir gün dergaha acele ile gelerek, “Efendim! Malumunuz, bir oğlumuz kaldı. O da taun hastalığına yakalandı. Ölmek üzeredir. Dua ve…

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Kerametlerinden biri şöyle nakledilir: Kastamonulu Pir Şaban-ı Veli’nin dervişlerinden Üsküdarlı Karabaş Ali Efendi şöyle anlatır: 1647 senesinde İstanbul’a gittim. Pir Abdülehad Efendi o zaman Bayezid Camii’nde ders veriyordu. Bir vaazında bulundum. Vaazdan sonra herkes elini öptü. Ben, kimse kalmayınca elini öptüm. Geceleyin gördüğüm bir rüyanın tabirini soracağım sırada, “Ali Efendi,…

Read more

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Halifelerinden Muhammed Nazmi Efendi Cenab-ı Pir’in kerametlerinden birini şöyle nakletmektedir: Rüyamda büyük bir sahradayım. Büyük bir ağacın etrafında 7 kişi oturmuştu. Önlerinde birer tane buğday dövecek tokmak vardı. İçlerinden birisi, beni öldürmek kastıyla, “Aziz’in mezrasında ne gezersin?” diyerek üzerime hücum etti. Ben de ondan kendimi kurtarmak için “Ben, Aziz’in talebelerindenim.…

Read more

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Kerametlerinden biri şöyle nakledilir: Pir Abdülehad Efendi’nin, doğruluğu sadakat ve bağlılığı ile bilinen ve kadılık yapan bir dervişi vardı. Çoluk çocuğunu bir gemiye bindirerek, tayin olduğu yere gidiyordu. Bir ara büyük bir fırtına çıktı. Geminin yelkenleri ve direkleri parçalandı. Gemide bulunanların hayattan ümitlerini kestikleri, ağlayarak kelime-i şehadet getirdikleri ve Allah-u…

Read more

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Kerametlerinden biri şöyle nakledilir: Vezirlerden birisi Pir Abdülehad Efendi’ye bir kese altın hediye gönderdi. Sonradan o vezir, Pir Abdülehad Efendi’nin sohbetinde bulunduğu bir gün, “Bu derece hediyede bulunmak herkesin kârı değildir. ” manasında sözler sarf ederek övündü ve yaptığı iyiliği başa kakar bir duruma düştü. Bunun üzerine Pir Abdülehad Efendi,…

Read more

Nişanca Mh. Eyüp Nişanca Cd. No: 7Eyüp Sultan / İstanbul