İslam yaşamak için doğru yoldur ve biz de bu şekilde yaşamaya çalışıyoruz.

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

En samimi dervişlerinden olan Hassa-ı Hümayyun’dan Gürcübaşı Musa Ağa Cenab-ı Şeyhin kerametlerinden birini şöyle nakleder: Pir Abdülehad Efendi hiç sebep yokken ve bir münasebet de geçmeden bana; “Musa Ağa! Mısır’dan dönüşte, kalyona binmeyip, sayı-kaya veya firkateyne bininiz. ” buyurdu. Buna çok taaccüp ettim. Çünkü, Mısır’a gitmek hiç hatırımdan geçmemişti. Fakat…

Read more

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Kerametlerinden biri şöyle nakledilir: Hacı Hızıroğlu Mehmed Ağa; Üsküdar’ın ileri gelenlerinden ve sipahilerindendi. Büyük zatların sohbetlerinden çok bulunurdu. Tarikat adabından nasibini almış, edeb sahibi bir zat idi. Birgün kötülük ve zulüm yapmak isteyen kimselerin kendisini aradıkları haberini aldı ve dostlarından birisinin evinde saklandı. Gece Allah-ü Teala’ya, kendisini bu bela ve…

Read more

Nişanca Mh. Eyüp Nişanca Cd. No: 7Eyüp Sultan / İstanbul

Copyright © 2022 by CR Medya. All rights reserved.