İslam yaşamak için doğru yoldur ve biz de bu şekilde yaşamaya çalışıyoruz.

PİR ES-SEYYİD ABDÜLMECİD SİVASİ HAZRETLERİ

PİR ES-SEYYİD ABDÜLMECİD SİVASİ HAZRETLERİ

Anadolu’da yetişen evliyanın büyüklerinden Halvetiyye yolunun Şemsiyye kolu kurucusu Şemseddin Sivasi Hazretlerinin biraderi olan Şeyh Muharrem Efendinin oğludur. İsmi ABDÜLMECİD künyesi Ebül-Hayr, lakabı Mecüdüddin’dir. İsmi Abdülmecid Şirvani’nin hürmeten konmuştur. Abbülmecid Efendi SİVASİ ismiyle meşhur olmuştur. 971 (M.1563) senesinde Tokat’ın Zile ilçesinde doğdu. 1049 (M.1639) senesinde İstanbul’da vefat ederek evinin bahçesi…

Read more

Pir Abdülmecid Sivasi Hazretlerinin Kerametlerinden

Pir Abdülmecid Sivasi Hazretlerinin Kerametlerinden

MUHAMMED NAZMİ EFENDİ HAZRETLERİ BİZZAT YAŞADIĞI VAKAYI ŞÖYLE ANLATIYOR. “ŞEYHİM ABDÜLEHAD EFENDİ HZ. VUSLAT EDİNCE, DUYDUĞUM IZDIRAPTAN KURTULMAK ÜMİDİ İLE TARİKAT ŞEYHLERİNDEN HER BİRİ İLE GÖRÜŞÜP SOHBET EDERDİM. BUNLARDAN ÇOĞUNUN SEYR-Ü SÜLUKLARI ALEM-İ MİSALDE OLDUĞU İÇİN, ESRAR-I TEVHİDDEN VE ALEM-İ CEBERRUT VE LAHUTTAN HABERSİZ KİMSELERDİ. NİHAYET BAYRAMİYYE TARİKATINDAN BİR TAİFE…

Read more

Pir Abdülmecid Sivasi Hazretlerinin Kerametlerinden

Pir Abdülmecid Sivasi Hazretlerinin Kerametlerinden

MUHAMMED NAZMİ HZ. SİVASİ HAZRETLERİNİN HALİFELERİNDEN KAZGANİZADE SÜLEYMAN AĞA’NIN KENDİSİNE ANLATTIĞI HZ. SİVASİ EFENDİNİN BİR KERAMETİNİ ŞÖYLE NAKLETMEKTEDİR; BİR GÜN SİVASİ EFENDİ BİR DEDE GÖNDERİP, BENİ HUZURUNA DAVET ETTİLER BENDE DAVETE İCABET EDİP HUZURLARINA VARDIĞINDAN, HZ. SİVASİ EFENDİ BANA: “SÜLEYMAN, HEMEN İNEBAHTIYA VAR. TUNUS’TAN BİR KALYON GELECEK İÇİNDE ŞEYH MUHAMMED…

Read more

Pir Abdülmecid Sivasi Hazretlerinin Kerametlerinden

Pir Abdülmecid Sivasi Hazretlerinin Kerametlerinden

Kerametlerinden biri şöyle nakledilir: Tarikat-ı Kadiriyye şeyhlerinden Şeyh Ali Arabi isimli cezbe sahibi birisi İstanbul’a gelip, Şehremini civarında bulunan Cafer Ağa Camii’nde ikamet etmiş, burada Kadiri zikri yapmaya başlamıştı. Kısa zamanda kendilerine pek çok kimse intisab etmiş, halkası kalabalıklaşınca camii civarında bulunan Müfti Ali Çelebi’nin hanesine yerleşmişti. Müntesiplerinin artmasının verdiği…

Read more

Pir Abdülmecid Sivasi Hazretlerinin Kerametlerinden

Pir Abdülmecid Sivasi Hazretlerinin Kerametlerinden

Kerametlerinden biri şöyle nakledilir: Muhammed Nazmi Hediyye’de Hulvi Mahmut Efendi’den şöyle bir nakilde bulunuyor: “Koca Mustafa Paşa dergahında irşadla görevli şeyhim Necmeddin Hasan Efendi, ikinci defa hacca gittiklerinde sülukumuz üçüncü derecede idi. “HU” İsm-i şerifini sürerdim. Veda edeceği zaman bana; “Evladım, Hulvi Çelebi! Kamil-i mükemmil meşayih kardeşlerimizden kime kalbin meylederse…

Read more

Nişanca Mh. Eyüp Nişanca Cd. No: 7Eyüp Sultan / İstanbul