İslam yaşamak için doğru yoldur ve biz de bu şekilde yaşamaya çalışıyoruz.

PİR ES-SEYYİD ABDÜLEHAD NURİ HAZRETLERİ

PİR ES-SEYYİD ABDÜLEHAD NURİ HAZRETLERİ

İstanbul’da yetişen evliyanın büyüklerindendir. İsmi ABDÜLEHAD NURİ, Künyesi Ebul-Mekarim’dir. 1002(M.1604) senesinde Sivas’ta doğdu. 1061(M.1651) senesi sefer ayının ilk Cuma günü ikindi vaktine yakın bir zamanda vefat ettiler. Azizzade ŞEYH ABDÜLBAKİ Hazretleri tarafından Eyüp’te namazları kılınarak Yusuf Ağazade Mustafa Efendi tarafından yaptırılan dergahlarının bahçesindeki şimdiki türbeye defin edildiler. ABDÜLEHAD NURİ Hazretleri…

Read more

PİR ES-SEYYİD ABDÜLMECİD SİVASİ HAZRETLERİ

PİR ES-SEYYİD ABDÜLMECİD SİVASİ HAZRETLERİ

Anadolu’da yetişen evliyanın büyüklerinden Halvetiyye yolunun Şemsiyye kolu kurucusu Şemseddin Sivasi Hazretlerinin biraderi olan Şeyh Muharrem Efendinin oğludur. İsmi ABDÜLMECİD künyesi Ebül-Hayr, lakabı Mecüdüddin’dir. İsmi Abdülmecid Şirvani’nin hürmeten konmuştur. Abbülmecid Efendi SİVASİ ismiyle meşhur olmuştur. 971 (M.1563) senesinde Tokat’ın Zile ilçesinde doğdu. 1049 (M.1639) senesinde İstanbul’da vefat ederek evinin bahçesi…

Read more

Nişanca Mh. Eyüp Nişanca Cd. No: 7Eyüp Sultan / İstanbul