İslam yaşamak için doğru yoldur ve biz de bu şekilde yaşamaya çalışıyoruz.

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Halifelerinden Muhammed Nazmi Efendi Cenab-ı Pir’in kerametlerinden birini şöyle nakletmektedir: Rüyamda büyük bir sahradayım. Büyük bir ağacın etrafında 7 kişi oturmuştu. Önlerinde birer tane buğday dövecek tokmak vardı. İçlerinden birisi, beni öldürmek kastıyla, “Aziz’in mezrasında ne gezersin?” diyerek üzerime hücum etti. Ben de ondan kendimi kurtarmak için “Ben, Aziz’in talebelerindenim.…

Read more

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Kerametlerinden biri şöyle nakledilir: Pir Abdülehad Efendi’nin, doğruluğu sadakat ve bağlılığı ile bilinen ve kadılık yapan bir dervişi vardı. Çoluk çocuğunu bir gemiye bindirerek, tayin olduğu yere gidiyordu. Bir ara büyük bir fırtına çıktı. Geminin yelkenleri ve direkleri parçalandı. Gemide bulunanların hayattan ümitlerini kestikleri, ağlayarak kelime-i şehadet getirdikleri ve Allah-u…

Read more

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Kerametlerinden biri şöyle nakledilir: Vezirlerden birisi Pir Abdülehad Efendi’ye bir kese altın hediye gönderdi. Sonradan o vezir, Pir Abdülehad Efendi’nin sohbetinde bulunduğu bir gün, “Bu derece hediyede bulunmak herkesin kârı değildir. ” manasında sözler sarf ederek övündü ve yaptığı iyiliği başa kakar bir duruma düştü. Bunun üzerine Pir Abdülehad Efendi,…

Read more

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

En samimi dervişlerinden olan Hassa-ı Hümayyun’dan Gürcübaşı Musa Ağa Cenab-ı Şeyhin kerametlerinden birini şöyle nakleder: Pir Abdülehad Efendi hiç sebep yokken ve bir münasebet de geçmeden bana; “Musa Ağa! Mısır’dan dönüşte, kalyona binmeyip, sayı-kaya veya firkateyne bininiz. ” buyurdu. Buna çok taaccüp ettim. Çünkü, Mısır’a gitmek hiç hatırımdan geçmemişti. Fakat…

Read more

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Kerametlerinden biri şöyle nakledilir: Hacı Hızıroğlu Mehmed Ağa; Üsküdar’ın ileri gelenlerinden ve sipahilerindendi. Büyük zatların sohbetlerinden çok bulunurdu. Tarikat adabından nasibini almış, edeb sahibi bir zat idi. Birgün kötülük ve zulüm yapmak isteyen kimselerin kendisini aradıkları haberini aldı ve dostlarından birisinin evinde saklandı. Gece Allah-ü Teala’ya, kendisini bu bela ve…

Read more

Nişanca Mh. Eyüp Nişanca Cd. No: 7Eyüp Sultan / İstanbul

Copyright © 2022 by CR Medya. All rights reserved.