Şeyh Galib Hazretleri

Şeyh Galib Hazretleri

Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni
Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni
Ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek
Şâhid olsun aşkıma arz-u semâ sevdim seni.

 

Şeyh Galib Hazretleri

Nişanca Mh. Eyüp Nişanca Cd. No: 7Eyüp Sultan / İstanbul