İslam yaşamak için doğru yoldur ve biz de bu şekilde yaşamaya çalışıyoruz.

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Kerametlerinden biri şöyle nakledilir: Cenab-ı Pir Abdülehad Efendi bir gün, dervişlerinden birisinin bir iş için Üsküdar’a gitmesini istedi. Fakat o gün çok fırtınalıydı. Kayık hiç işlemiyordu. Bu yüzden dervişlerinden kimse, ben gidip gelirim diyemedi. Nihayet içlerinden biri Pir Abdülehad Efendi’nin emrini yerine getirmek için kendisinin Üsküdar’a gideceğini söyledi. O zaman…

Read more

Nişanca Mh. Eyüp Nişanca Cd. No: 7Eyüp Sultan / İstanbul