İslam yaşamak için doğru yoldur ve biz de bu şekilde yaşamaya çalışıyoruz.

Pir Abdülmecid Sivasi Hazretlerinin Kerametlerinden

Pir Abdülmecid Sivasi Hazretlerinin Kerametlerinden

Kerametlerinden biri şöyle nakledilir: Muhammed Nazmi Hediyye’de Hulvi Mahmut Efendi’den şöyle bir nakilde bulunuyor: “Koca Mustafa Paşa dergahında irşadla görevli şeyhim Necmeddin Hasan Efendi, ikinci defa hacca gittiklerinde sülukumuz üçüncü derecede idi. “HU” İsm-i şerifini sürerdim. Veda edeceği zaman bana; “Evladım, Hulvi Çelebi! Kamil-i mükemmil meşayih kardeşlerimizden kime kalbin meylederse…

Read more

Nişanca Mh. Eyüp Nişanca Cd. No: 7Eyüp Sultan / İstanbul