İslam yaşamak için doğru yoldur ve biz de bu şekilde yaşamaya çalışıyoruz.

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Kerametlerinden biri şöyle nakledilir: Rivayet olunur ki; Kudüs ve Kahire’de kadılık yapmış olan İsmailzade Efendi, Pir Abdülehad Efendi’nin dergahına yakın bir yerde oturuyordu. Pir Abdülehad Efendi’nin dergahına gider gelirdi. Yine bir gün dergaha acele ile gelerek, “Efendim! Malumunuz, bir oğlumuz kaldı. O da taun hastalığına yakalandı. Ölmek üzeredir. Dua ve…

Nişanca Mh. Eyüp Nişanca Cd. No: 7Eyüp Sultan / İstanbul