İslam yaşamak için doğru yoldur ve biz de bu şekilde yaşamaya çalışıyoruz.

Pir Abdülmecid Sivasi Hazretlerinin Kerametlerinden

Pir Abdülmecid Sivasi Hazretlerinin Kerametlerinden

Kerametlerinden biri şöyle nakledilir: Tarikat-ı Kadiriyye şeyhlerinden Şeyh Ali Arabi isimli cezbe sahibi birisi İstanbul’a gelip, Şehremini civarında bulunan Cafer Ağa Camii’nde ikamet etmiş, burada Kadiri zikri yapmaya başlamıştı. Kısa zamanda kendilerine pek çok kimse intisab etmiş, halkası kalabalıklaşınca camii civarında bulunan Müfti Ali Çelebi’nin hanesine yerleşmişti. Müntesiplerinin artmasının verdiği…

Read more

Nişanca Mh. Eyüp Nişanca Cd. No: 7Eyüp Sultan / İstanbul