Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Pir Abdülehad Nuri Hazretlerinin Kerametlerinden

Kerametlerinden biri şöyle nakledilir:

Hacı Hızıroğlu Mehmed Ağa; Üsküdar’ın ileri gelenlerinden ve sipahilerindendi. Büyük zatların sohbetlerinden çok bulunurdu. Tarikat adabından nasibini almış, edeb sahibi bir zat idi. Birgün kötülük ve zulüm yapmak isteyen kimselerin kendisini aradıkları haberini aldı ve dostlarından birisinin evinde saklandı. Gece Allah-ü Teala’ya, kendisini bu bela ve musibetten muhafaza etmesi için yalvarırken, çevresinde bulunan veli zatlardan yardım ve dua istemek hatırına getirdi. O anda hatırına beladan, Pir Abdülehad Nuri Efendi’ye yönelip, “Abdülehad Efendi hürmetine beni bu beladan kurtar. ” diye Allah-ü Teala’ya yalvardı. O arada uyuya kaldı. Rüyasında Pir Abdülehad Nuri Efendi’yi gördü. Ona, “Mehmed Ağa, korkma! Zorbaların defterinden senin ismin kaybolmuştur. Gönlün hoş olsun. Rahat bir halde evinde dostların ile sohbet eyle. ” buyurdu. Uyanır uyanmaz Mehmed Ağa, Pir Abdülehad Nuri Efendi’nin dergahındaki dervişlere yedirmek üzere, Allah için yedi kurban adadı. Bir iki hafta evinde dostları ile sohbette bulundu. Çarşı, pazarda dolaştığı halde, kötü bir haber almadı.

Nişanca Mh. Eyüp Nişanca Cd. No: 7Eyüp Sultan / İstanbul

Copyright © 2023 by CR Medya. All rights reserved.